Het plaatsen van twee led lichtmasten en twee lichtmasten ombouwen naar led.

Laatste foto in de serie is een foto die niets met de lichtmasten heeft te maken.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ko kamies