Tennisclub Uneswido

Van de Bestuurstafel

8 december 2018

Op de bestuursvergadering van 27-11- 2018 hebben Alie Koerts en Henk Bleker besloten hun bestuursfunctie met ingang van het jaar 2019 neer te leggen.
Dit is in goed overleg gedaan. Alie is al heel lang bestuurslid, we weten het niet precies, circa 15 jaar en Henk Bleker al 11 jaar.
We gaan beiden missen, maar zoals in de vorige “van de bestuurstafel” al is aangegeven, ontwikkelingen zullen er altijd zijn.

We hebben twee nieuwe bestuursleden gevonden.
Harma ten Have en Jan Bruggers zullen hun taken overnemen. Daar zijn we blij mee.
Op de ledenvergadering zullen we het officieel bekend maken en zal de overdracht plaats vinden.
Maar omdat dat pas in februari is, willen we het nu via de site meedelen.

Namens het bestuur wens ik jullie allen fijne feestdagen.

Remke de Vries.

 

26 oktober 2018

Zo tegen  het einde van het jaar nog een update vanuit de bestuurstafel.
Er is weer veel getennist, op het park bij Uneswido, maar ook is er veel meegedaan door de diverse leden aan toernooien in de regio en aan de verschillende competitievormen die er zijn. Het competitie en toernooi seizoen is nu ten einde.

Nu tennis even op een wat lager pitje staat, geeft dat ook even de gelegenheid om na te denken over het volgend tennisjaar. Wat zijn de mogelijkheden en waar zou je aan mee willen doen. Wij horen graag van onze leden, welke behoefte je als individuele tennisspeler hebt t.a.v. competitie tennis.
Ben je geïnteresseerd in een competitievorm van de KNLTB/V&W of OGTB meld dit dan hier bij Jan Sterenborg, wedstrijdsecretariaat. Je hoeft je dus niet perse als team aan te melden.
Na inventarisatie van de behoeften en aanmeldingen kan het wedstrijdsecretariaat kijken wat er mogelijk is. Het is dus niet zo dat alles zomaar kan. Dit is uiteraard afhankelijk van de ruimte en mogelijkheid, die er voor een bepaalde dag of competitievorm beschikbaar is.
Op de website onder het kopje “competitie” kun je de diverse competities terug vinden.
Graag aanmelden bij Jan Sterenborg vòòr 20 november 2018.

De clubkampioenschappen en het KIA Van Staalduinen Open toernooi zijn goed verlopen. Dankzij de vierde baan konden er meer spelers mee doen en dat zorgde tevens voor meer bezoekers tijdens het evenement. Het was voor alle vrijwilligers wel een lange en intensieve week, maar ook een heel gezellige periode waarover wij van de deelnemers veel positieve reacties mochten ontvangen. Alle vrijwilligers bedankt voor de enorme inzet!

De activiteiten voor de jeugd krijgen ook steeds meer vaste vorm en er is een lichte stijging van het aantal jeugdleden dit jaar. Wij zijn als bestuur blij met deze ontwikkeling en willen hierbij de leden die zich binnen onze vereniging voor de jeugd inzetten enorm bedanken voor hun inzet. Zij kunnen hierbij overigens nog wel wat ondersteuning gebruiken, mocht je je hiervoor willen inzetten meld je dan even bij Johan Borg of Jeannet Deuring.

Verder zijn we als vereniging nu in redelijk stabiel vaarwater terecht gekomen en is het van belang om alles te behouden wat we op ons mooie park hebben en zijn; een gezellige vereniging met clubleden die samen, zorgdragen voor wat er nu staat. Ontwikkelingen zullen er altijd zijn en dat is ook goed, stilstand is achteruitgang en goede ideeën zijn altijd welkom!

Het bestuur!